Çalışma Alanlarım (0-12 yaş) Okul Öncesi ve Okul Dönemi Çocuklarına Yönelik

Anne-bebek bağlanma süreci: Doğumdan sonraki ilk dönemde anne-bebek ilişkisinin önemi nedir? Temel güvenli bağlanma nasıl kurulur? Annenin ruhsağlığı bebeği nasıl etkilemektedir? Bebeğin anneden fiziksel ve ruhsal beklentileri nedir? gibi sorular eşliğinde bebeğin ilk yılının önemi üzerinde durulmaktadır.

Gelişim takibi-değerlendirmesi: 0-6 yaş döneminde çocuklarınız akranlarına uygun gelişim gösteriyor mu? Yaşına uygun kazanımları neler? Becerilerini geliştirmek için neler yapabilirsiniz? Çocuğunuzun yaşına uygun ödül ve sınırlar nasıl olmalı? gibi soruların cevapları üzerinde durulmaktadır.

Dönemsel korkular: Yüksek sesten, karanlığa, köpekten yabancılara kadar birçok korkunun sebebi, neler yapılabileceği hakkında görüşülmektedir.

Tuvalet eğitimi: Tuvalet eğitimi için doğru yaş nedir? Çocuğunuza uygun tuvalet alışkanlığı edindirme nasıl olmalıdır? soruları gelişim takibi içinde cevaplanmaktadır.

Disiplin ve sınır koyma: Hemen her yaş grubu için çocuğun kendi sınırını keşfetmesi ve karşısındakinin isteğini, ihtiyacını fark edebilmesi, “hayır”ı ne kadar anlayabildiği önemlidir. Çocuğuma ne kadar hayır demeliyim? Ne kadar ödül-ceza olmalı? Evde ve dışarıda sorumluluklarının sınırları neler olmalı gibi sorular bu konuda önem kazanmaktadır. Bu konuda aile görüşmesi ve bireysel görüşmeler ile destek verilmektedir.

Kardeş sorunları: Kardeş ilişkilerini dengeleme, bu süreçte anne-babaya düşen roller, kardeşlerin hangi gelişim alanlarından geçtikleri ve ayrı ayrı ihtiyaçları üzerinde durulmaktadır.

Okul olgunluğu değerlendirmesi: Çocuğun özellikle psiko-sosyal olarak okula uyumu değerlendirilmektedir. Okula başladığında desteklenmesi gereken ve zorlanabileceği alanlar hakkında önbilgi alınmaya çalışılmaktadır.

Okula uyum problemleri: Çocuk okula başladığında sınırlara, düzene, akran ilişkilerine, öğretmen ilişkilerine, sorumluluk alanlarına uyumu hakkında görüşülmektedir.

Aile içi önemli yaşam olayları (ölüm, evlat edinme, boşanma, hastalık vb.): Hemen herkes için önemli olan yaşam olaylarının açıklanması, bu süreçte çocuğu nasıl desteklenmesi gerektiği, ihtiyaçları, yeni kurulacak düzen hakkında görüşülmektedir.

Oyun-oyuncak-kitap-okul seçimi: Çocuğunuzun yaşına uygun materyal ve okul seçimi, çocukla yapılacak çalışmaların ardından görüşülmektedir.

Anne-baba tutumları bilgilendirmesi: Çocuğun yaşına, ihtiyacına yönelik anne-baba tutumları nasıl olmalıdır? Anne-baba tutumlarının dengesi-farklılığı ne kadar önemlidir? gibi temel soruların cevapları üzerinde durulmaktadır. Akademik sorunlar: Ders çalışmada, öğrenmede, okula gitmede isteksizliğin, dikkatini toplamadaki güçlüğünün, çocuğun kapasitesinin altından performans göstermesinin nedenleri ve yapılması gerekenler üzerinde durulur.

Özgüven problemi: Çocuğun kendisini ne kadar sağlıklı ifade edebildiği, girdiği ortamlarda varolan becerilerini ne kadar gösterebildiği, bu alanlarda sıkıntı yaşıyorsa nedenleri ve yapılabilecekler üzerinde durulmaktadır.

Arkadaş ve karşı cinsle ilişki sorunları: Çocuğun akranlarıyla iletişimde yaşadığı zorluklar, gruba kaynaşmada sıkıntılar, karşı cinsiyetle ilgili iletişim problemleri, bunların nedenleri ve yapılabilecekler değerlendirilmektedir.